Sien actueel

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Een jaar na de invoering van wetgeving die overheidsorganisaties verplicht om websites toegankelijk te maken is slechts 4% van de websites aantoonbaar toegankelijk voor de 4,5 miljoen mensen met een beperking en ouderen. Dit blijkt uit de evaluatie van de data uit het register van toegankelijkheidsverklaringen en andere openbare bronnen van de Nederlandse overheid. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie vindt de cijfers zeer zorgelijk en stuurt daarom een brief aan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken.  

Vanaf 23 september 2020 moeten alle overheidswebsite voldoen aan wettelijke toegankelijkheidseisen. Uit de DigiMonitor van 2020 bleek dat op die datum 1% van de websites voldeed aan de norm, inmiddels is dat dus 4%. Maar dit is altijd nog maar een fractie van het totaal en dus niet acceptabel, zo vindt het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waarvan Ieder(in) deel uitmaakt. Het onderzoek laat bovendien zien dat aan de helft van de overheidssites niet aantoonbaar wordt gewerkt om deze toegankelijk te maken. Deze sites voldoen daarmee niet aan de wet.

GebruikersNetwerk roept politiek op tot versnelling en doet aanbevelingen 
Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie roept - via een brief aan de Kamercommissie Digitale Zaken - de politiek op om vaart te zetten achter het toegankelijk maken van alle overheidswebsites. Daarbij geeft het Netwerk ook een aantal aanbevelingen om de huidige problemen op te lossen:

  • Maak het register van toegankelijkheidsverklaringen compleet, doorzoekbaar en filterbaar,zodat toekomstige rapportages een volledig beeld geven van de stand van zaken.  
  • Organiseer het toezicht en lever vaker rapportages, zodat actief toezicht gehouden kan worden op de digitale toegankelijkheid van overheidsinstanties op rijks-, provinciaal en lokaal niveau.
  • Organiseer versnelling via leveranciers die digitale producten leveren aan de overheid. Zorg dat producenten binnen drie jaar kunnen en moeten aantonen dat hun producten voldoen aan de geldende toegankelijkheidseisen.

Mogelijk en noodzakelijk
Het sneller voor elkaar krijgen van een toegankelijke digitale overheid is volgens het GebruikersNetwerk mogelijk en noodzakelijk voor mensen die bijvoorbeeld een visuele, auditieve, motorische of andere beperking hebben en ouderen. Digitale inclusie is voor deze mensen extra belangrijk omdat zij anders moeilijker of niet zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. Digitale toegankelijkheid is geen gunst, het is een noodzaak. Het VN-verdrag Handicap is hier helder over: toegankelijke informatie is een mensenrecht.

GebruikersNetwerk Digitale inclusie
Het Netwerk is een initiatief van Dovenschap, Dwarslaesie Organisatie Nederland, EMB-Nederland, HoorMij∙NVVS, Ieder(in), KansPlus, KBO-PCOB, LFB, MIND, Oogvereniging, Sien en Spierziekten Nederland. Wij streven naar een samenleving waarin digitale informatie, diensten en producten toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Wij zijn aanjager en gesprekspartner voor overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Iedere belangenorganisatie die onze doelen onderschrijft kan zich aansluiten.

Download hier de brief aan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken

Bekijk hier de Monitor digitale toegankelijkheid 2021

Bekijk hier de Wettelijke toegankelijkheidseisen

Heeft uw kerk leden met een verstandelijke beperking? Of leden die voor iemand met een verstandelijke beperking zorgen? Of wilt u een inclusievere kerk worden, maar weet u nog niet hoe? Dan bent u bij Sien aan het juiste adres. Samen met u zetten we ons graag in voor deze kostbare, kwetsbare mensen en hun netwerk.

Intro afbeelding voor artikel: Ruimte voor iedereen in uw kerk

Samen met een aantal andere organisaties, waaronder Ieder(in) (de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte), hebben we op een tweetal punten gereageerd naar de overheid in het kader van het stemrecht.

1. Wij hebben drie aandachtspunten meegegeven aan het ministerie van BZK op het voorstel voor een vereenvoudigd stembiljet om de toegankelijkheid van het stemproces voor een grote groep mensen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking, te verbeteren.
Lees hier het bericht.
2. Verder hebben wij zes adviezen en verbeterpunten gestuurd aan het ministerie van BZK ten aanzien van het wetsvoorstel voor de ‘experimentenwet’ dat hulp in het stemhokje voor een bredere groep mogelijk maakt. Waarbij ons kernpunt is dat wij vinden dat zelfstandig stemmen de norm moet zijn.
Lees hier het bericht.

 

 

Intro afbeelding voor artikel: Stembiljet toegankelijker & zelfstandig stemmen de norm

Sien zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter. Heb jij hart voor mensen met een verstandelijke beperking en wil je je graag inzetten voor een organisatie die ertoe doet? Houd jij ervan om - samen met vijf andere enthousiaste bestuursleden - de juiste koers uit te stippelen voor een betekenisvolle organisatie? Dan is dit je kans!

Intro afbeelding voor artikel: Voorzitter gezocht

Al ruim tien jaar maakt Sien zich hard voor meer aandacht voor Kinderen van Ouders met een Verstandelijke Beperking (KVBO). We hebben deze week een nieuwe mijlpaal bereikt! Samen met het Trimbos Instituut hebben we een brochure geschreven met informatie en adviezen voor (zorg)professionals. Een heel belangrijke stap, omdat deze normaal begaafde kinderen maar al te vaak vergeten worden in de begeleiding van deze gezinnen.

Intro afbeelding voor artikel: Nieuwe KVBO-informatiebrochure

We krijgen regelmatig vragen over corona en wat dit betekent voor mensen met een beperking en hun familie. Op deze verzamelpagina tref je een overzicht aan van de belangrijkste informatie. Daarnaast vind je hier ook ervaringsverhalen van familieleden.

Intro afbeelding voor artikel: Coronanieuws